Interesanci mogą sprwadzać stan załatwiania pism skierowanych do urzędu. 
Po podaniu identyfikatorów pisma, którymi dla osoby fizycznej są:

-     numer PESEL lub

-     numer Dowodu Osobistego lub

-     numer pisma według dziennika korespondencji przychodzcej;

a dla osoby prawnej:

-     numer NIP lub

-     numer REGON lub

-     numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej;

znajdziecie Państwo podstawowe informacje o swoim piśmie. Są to między
innymi:

-     numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej;

-     data wpływu pisma do urzędu;

-     nazwa wydziału, do którego pismo zostało skierowane;

-     planowany termin załatwienia pisma;

-     stan pisma (w trakcie, załatwione);

-     data załatwienia pisma.

Nie musicie - szanowni Interesanci - już chodzić do urzędu ani dzwonić, żeby
dowiedzie się, czy na Wasze pismo przygotowano już odpowiedź.

Jeśli chcecie Państwo śledzić swoje pismo w BIP-ie, a planujecie wysłać je
pocztą, dopiszcie numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Tylko tak
odnajdziecie swoje pismo.

Możecie również sprawdzić, czy jesteście równo traktowani. W tym celu należy
wybrać podkategorię "Kolejność załatwiania spraw", wybrać wydział, który
załatwia Państwa pismo i sprawdzić, czy było ono załatwiane w odpowiedniej
kolejności.

Jeśli nie znacie Państwo numeru pisma, możecie go uzyskać poprzez podanie w
podkategorii "Moja sprawa" jako kryterium wyszukiwania np. numeru PESEL,
wówczas system wyszuka wszystkie sprawy w urzędzie, dla zidentyfikowanego po
PESEL-u interesanta. Wszystkie wyszukane sprawy będą wyświetlane z podaniem
numeru pisma oraz daty jego utworzenia. Po zapoznaniu się ze szczegółami
danej sprawy (a przede wszystkim z informacją który wydział (komórka)
zajmuje się naszą sprawą) możemy w podkategorii "Kolejność załatwiania
 spraw" odnaleźć właściwy wydział (komórkę) i sprawdzić, znając numer
 swojego pisma, czy jest ono załatwiane we właściwej kolejności.