XII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 30.09.2015 r.

UCHWAŁA NR 007.XII.80.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żmigród

UCHWAŁA NR 007.XII.81.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia uwagi firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18/15 i 18/18 w obrębie Dębno, wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 29 kwietnia 2015 roku do 22 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR 007.XII.82.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziełek 18/15 i 18/18 w obrębie Dębno z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród”

UCHWAŁA NR 007.XII.83.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18/15 i 18/18 w obrębie Dębno

UCHWAŁA NR 007.84.2015 RADY MIEJSKIEJ W Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród” dla działki nr 151/11 obręb Łapczyce

UCHWAŁA NR 007.XII.85.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród” dla działki nr 182/16 obręb Kaszyce Milickie

UCHWAŁA NR 007.XII.86.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2015 i lata następne

UCHWAŁA NR 007.XII.87.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR 007.XII.88.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR 007.XII.89.2015 RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję 2016-2019

Wytworzył:
Małgorzata Kosińska
Udostępnił:
Kosińska Małgorzata
(2015-10-08 13:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosińska Małgorzata
(2015-10-13 10:09:50)