Informacje

 
 
 
 
 
 
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej http://pkw.gov.pl/pliki/1565435656_D2019000150601.pdf
 
Uchwała nr 82/22019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/38233_Uchwala_nr_822019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_5_sierpnia_2019_r
 
Uchwała nr 80/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. zm. uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach samorządowych (+ załączniki) zmiana tylko załączników - https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/38249_Uchwala_nr_802019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_5_sierpnia_2019_r
 
 
Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (+ załącznik) - https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/38246_Uchwala_nr_792019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_5_sierpnia_2019_r
 

 

Wytworzył:
Marta Chorzępa
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2019-08-06 14:41:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chorzępa Marta
(2019-10-02 09:06:41)