☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 06.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert na 2014r.

 

 


 


 

 

 
Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2014 r. z zakresu kultury fizycznej, oświaty i wychowania, polityki społecznej - integracji

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2014 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2014 rokuZałącznik Nr 1

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta i Gminy Żmigród”.

Załącznik Nr 2


II Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: ,,Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi i upowszechnianiu różnych form edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Załącznik Nr 3

II Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji społecznej pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.169.2013 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, polityki społecznej – integracji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.156.2013 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2014 roku.

Załącznik Nr 1
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań w zakresie ochrony  i promocji zdrowia pn.: „Profilaktyka przez wartości”. Nowoczesna edukacja  i informacje na tematy związane z problematyką uzależnień i promocją zdrowia.


Załącznik Nr 2
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok pn.: „Prowadzenie programów profilaktycznych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych   i prawnych  spożywania alkoholu oraz wspieranie dodatkowych form spędzania  czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem   i patologią społeczną poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych”


Załącznik Nr 3
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizowanie turystyki osób niepełnosprawnych”


Załącznik Nr 4
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta i Gminy Żmigród”.


Załącznik Nr 5
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Gminie Żmigród pn.: ,,Wspieranie inicjatyw propagujących turystykę w Gminie Żmigród”.


Załącznik Nr 6
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie rodzin i osób ubogich lub znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta i Gminy Żmigród”.


Załącznik Nr 7
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie, Barkowie i Borzęcinie.”


Załącznik Nr 8
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: ,,Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi i upowszechnianiu różnych form edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”


Załącznik Nr 9
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji społecznej pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”


Załącznik Nr 10
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego pn.: ,,Organizowanie przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej”


 
 
ilość odwiedzin: 4343624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X