☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Niedziela 05.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert na 2015r.

WYNIKI KONKURSU

Zarządzenie Nr 0050.7.2015 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE DRUGIEGO KONKURSU

ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2014 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 23 grudnia  2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2015 rok.

Załącznik Nr 1
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. : „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta i Gminy Żmigród”.

 


WYNIKI KONKURSÓW

ZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2014 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, polityki społecznej – integracji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

OGŁOSZENIE KONKURSU
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2014 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 listopada  2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2015 rok.


Załącznik Nr 1
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. : „Profilaktyka przez wartości”. Nowoczesna edukacja i informacje na tematy związane  z problematyką uzależnień i promocji zdrowia.


Załącznik Nr 2
Otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok pn. : „Prowadzenie programów profilaktycznych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych spożywania alkoholu oraz wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych”.


Załącznik Nr 3
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. : „ Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizowanie turystyki osób niepełnosprawnych”.


Załącznik Nr 4
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. : „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta i Gminy Żmigród”.


Załącznik Nr 5
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Gminie Żmigród pn. : „Wspieranie inicjatyw propagujących turystykę w Gminie Żmigród.”


Załącznik Nr 6
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. : „Dożywianie rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta i Gminy Żmigród.”


Załącznik Nr 7
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Dożywianie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie, Barkowie i Borzęcinie.”


Załącznik Nr 8
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty  i wychowania pn. : „Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi i upowszechnianiu różnych form edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”


Załącznik Nr 9
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji społecznej pn. : „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”


Załącznik Nr 10
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego pn. : „Organizowanie przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej.”


 
 
ilość odwiedzin: 4469025

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X