☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert na 2016r.

WYNIKI KONKURSU

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2015 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2016r. z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, pozostałych działań z ochrony i promocji zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki, promocji społecznej, oświaty i wychowania, polityki społecznej – integracji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2015 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2016 rok.

Załącznik Nr 1
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Żmigród”.

Załącznik Nr 2
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: ,,Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi i upowszechnianiu różnych form edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Załącznik Nr 3
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji społecznej pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację dzieci, młodzieży i seniorów”.

Załącznik Nr 4
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. pn.: „Wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez prowadzenie punktu porad prawnych i psychologicznych”.

Załącznik Nr 5
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną”.

Załącznik Nr 6
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Gminie Żmigród pn.: ,,Wspieranie inicjatyw propagujących turystykę w Gminie Żmigród”.

Załącznik Nr 7
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie rodzin, osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Żmigród”.

Załącznik Nr 8
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie, Barkowie i Borzęcinie”.

Załącznik Nr 9
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego pn. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej”.
 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kosińska
Udostępnił:
Kosińska Małgorzata
(2015-11-26 14:31:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2021-01-04 14:02:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 66