☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Sobota 15.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- TUTAJ

Poniżej prezentujemy wzory formularzy ofert i sprawozdania w trybie pozakonkursowym, stanowiące załączniki do ROZPORZĄDZENIA
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wniosek w trybie 19 a- formularz oferty- TUTAJ

Sprawozdanie w trybie uproszczonym 19a- TUTAJ

Aktualności:

17 lipca 2020 r. Oferta w trybie art 19 a - Przyjazna zima dla potrzebujących.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Przyjazna zima dla potrzebujących.

W dniu 16 lipca 2020  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt. „Przyjazna zima dla potrzebujących”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn,. zm), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta: Przyjazna zima dla potrzebujących (tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 1
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 24 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 czerwca 2020 r.  Oferta w trybie art 19 a- Harcerskie wakacje w Lginiu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Harcerskie wakacje w Lginiu.

W dniu 15 czerwca 2020  r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Powiatu Trzebnickiego  na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pt .Harcerskie wakacje w Lginiu

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Oferta : Harcerskie wakacje w Lginiu ( tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 1
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 24 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wytworzył:
(2020-06-17)
Udostępnił:
Wioletta Owczarek
(2020-06-17 08:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Denes
(2020-07-17 11:49:21)
 
 
ilość odwiedzin: 4534616

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X