Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

INFORMACJA O ROZKŁADZIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP DNIA 15.10.2023 R.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE NR 337/2023 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Nr 240/2023 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 września 2023 r. Burmistrz Gminy Żmigród podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.
 


INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 19 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023
 


KOMUNIKAT PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców

KOMUNIKAT PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usług, o których mowa w art. 19 § 7, art. 19a § 5, art. 36 § 1 i 3, art. 53b § 2 i art. 56 § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 


POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 


UCHWAŁA Nr 26/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety

 

Oficjalna strona z informacjami o wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się 15 października 2023 roku w Polsce znajduje się pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Nalota
(2023-08-25 11:01:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-10-13 11:49:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki