Informacje

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- TUTAJ

 

Archiwum

Aktualności:

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 31 grudnia 2019 r. konkurs na przedsięwzięcia związane ze wsparciem i rozwojem sportu na rok 2020. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w zakładce SPORT/ konkursy.

Uchwała  nr 0007.XII.158.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania.( tutaj)

Wniosek do pobrania - konkurs na rok 2020

Sprawozdanie do pobrania- konkurs 2020

Uchwała

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI.

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

UCHWAŁA PO KONSULTACJACH

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE

w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

 

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza do przedkładania uwag i opinii do projektu ww. uchwały.  

 1. Przyjmuje się następujący harmonogram i formy konsultacji:
 1. Ogłoszenie konsultacji i podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń- dnia  11 października 2019 roku,
 2. Składanie pisemnych uwag dotyczących projektu uchwały   do dnia 28 października 2019 r. na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub na adres mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl
 3. Otwarte spotkanie z zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się 28 października 2019 r., godz. 14.30  w Sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, na którym będzie można dyskutować nad projektem uchwały oraz nad zmianami, jakie zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Opinie zgłoszone podczas spotkania także będą traktowane jako forma konsultacji.
 4. Weryfikacja uwag i zgłoszeń dotyczących projektu uchwały.
 1. Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych jest informowanie mieszkańców, a w szczególności działaczy klubów sportowych i sportowców o działaniach planowanych przez Urząd, a także wyrażenie ich opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 1. Wszelkie informacje na temat konsultacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 385 30 57, wew. 11, adres e-mail: pozytek@zmigrod.com.pl
 2. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę podmiotów, które zgłosiły uwagi.
 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

link do uchwały ( tutaj)

link do formularza uwag ( tutaj)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

 

Informacja po konsultacjach nt. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Protokół po konsultacjach: ( tutaj)

Projekt uchwały po przeprowadzonych konsultacjach  (tutaj)

 

 

KONSULTACJE

w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

 

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza do przedkładania uwag i opinii do projektu ww. uchwały.  

 1. Przyjmuje się następujący harmonogram i formy konsultacji:
 1. Ogłoszenie konsultacji i podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń- dnia  28 września 2018 roku,
 2. Składanie pisemnych uwag dotyczących projektu uchwały   do dnia 12 października 2018 r. na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub na adres mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl
 3. Otwarte spotkanie z zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się 10 października 2018r., o godz. 16.00  w Sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, na którym będzie można dyskutować nad projektem uchwały oraz nad zmianami, jakie zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Opinie zgłoszone podczas spotkania także będą traktowane jako forma konsultacji.
 4. Weryfikacja uwag i zgłoszeń dotyczących projektu uchwały.
 1. Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych jest informowanie mieszkańców, a w szczególności działaczy klubów sportowych i sportowców o działaniach planowanych przez Urząd, a także wyrażenie ich opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 1. Wszelkie informacje na temat konsultacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 385 30 57, wew. 11, adres e-mail: pozytek@zmigrod.com.pl
 2. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę podmiotów, które zgłosiły uwagi.
 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

 

Projekt uchwały ( kliknij tutaj)

 

 

 

 

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU 2018 r.

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 5 marca br. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez kluby sportowe w zakresie wsparcia rozwoju sportu. Oferty przyjmowane są do dnia 21 marca 2018 r.

oświadczenie do wniosku

formularz wniosku

Zasady konkursu wraz z Zarządzeniem dostępne są w zakładce BIP : sport/ konkursy

______________________________________________________________________________________________________________________

STYPENDIUM/ NAGRODY SPORTOWE / WYRÓŻNIENIA - NOWE ZASADY

 • Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych / tutaj/
 • Nowe wnioski o stypendium/ nagrodę/ wyróżnienie / tutaj/
 • Oświadczenie stypendysty  / tutaj/
 • Oświadczenie dodatkowe dla osób niepracujących / tutaj/
   
 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych - po konsultacjach /tutaj/
 • Informacja -KONSULTACJE w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych 

  Żmigród, dnia 20 listopada 2017 r.

  Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza do przedkładania uwag i opinii do projektu ww. uchwały.  
 1. Przyjmuje się następujący harmonogram i formy konsultacji:
 • Składanie pisemnych uwag dotyczących projektu uchwały na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia i dostarczenie go  do dnia 5 grudnia 2017 r. na adres Urzędu miejskiego w Żmigrodzie lub na adres mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl  Formularz będzie można także pobrać ze strony internetowej oraz z pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie,
 • Otwarte
 • Ogłoszenie konsultacji i podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń- dnia  20 listopada 2017 roku,
 • spotkanie z zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się 6 grudnia 2017 r., o godz. 16.00  w Sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, na którym będzie można dyskutować nad projektem uchwały oraz nad zmianami, jakie zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
 • Weryfikacja uwag i zgłoszeń dotyczących projektu uchwały.
 1. Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych jest informowanie mieszkańców, a w szczególności działaczy klubów sportowych i sportowców o działaniach planowanych przez Urząd, a także wyrażenie ich opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 1. Wszelkie informacje na temat konsultacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 385 30 57, wew. 28, adres e-mail: pozytek@zmigrod.com.pl
 2. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę podmiotów, które zgłosiły uwagi.
 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

 

Załączniki:

- projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych 
- formularz konsultacyjny

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2011-05-17 11:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2023-04-26 09:13:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki