Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Żmigród

Poniedziałek 22.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

STYPENDIUM/ NAGRODY SPORTOWE / WYRÓŻNIENIA - NOWE ZASADY

 • Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych / tutaj/
 • Nowe wnioski o stypendium/ nagrodę/ wyróżnienie / tutaj/
 • Oświadczenie stypendysty  / tutaj/
 • Oświadczenie dodatkowe dla osób niepracujących / tutaj/
   
 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych - po konsultacjach /tutaj/
 • Informacja -KONSULTACJE w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych 

  Żmigród, dnia 20 listopada 2017 r.

  Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza do przedkładania uwag i opinii do projektu ww. uchwały.  
 1. Przyjmuje się następujący harmonogram i formy konsultacji:
 • Składanie pisemnych uwag dotyczących projektu uchwały na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia i dostarczenie go  do dnia 5 grudnia 2017 r. na adres Urzędu miejskiego w Żmigrodzie lub na adres mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl  Formularz będzie można także pobrać ze strony internetowej oraz z pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie,
 • Otwarte
 • Ogłoszenie konsultacji i podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń- dnia  20 listopada 2017 roku,
 • spotkanie z zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się 6 grudnia 2017 r., o godz. 16.00  w Sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, na którym będzie można dyskutować nad projektem uchwały oraz nad zmianami, jakie zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
 • Weryfikacja uwag i zgłoszeń dotyczących projektu uchwały.
 1. Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych jest informowanie mieszkańców, a w szczególności działaczy klubów sportowych i sportowców o działaniach planowanych przez Urząd, a także wyrażenie ich opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 1. Wszelkie informacje na temat konsultacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 385 30 57, wew. 28, adres e-mail: pozytek@zmigrod.com.pl
 2. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę podmiotów, które zgłosiły uwagi.
 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

 

Załączniki:

- projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych 
- formularz konsultacyjny

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
ilość odwiedzin: 3320799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X