☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 06.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert na 2012r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2011 z dnia 1 GRUDNIA  2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2012 roku

 

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. pn.: „Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez substancji psychoaktywnych  poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych, imprez i zajęć sportowych ”  (1)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok pn.: „Prowadzenie programów profilaktycznych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych  spożywania alkoholu oraz wspieranie dodatkowych form spędzania  czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych” (2)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta i Gminy Żmigród”  (3)


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej pn. „Dożywianie dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie”   (4)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji społecznej pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych” (5)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizowanie turystyki osób niepełnosprawnych”   (6)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta i Gminy Żmigród”   (7)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego pn.: ,,Organizowanie przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej”   (8)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: ,,Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi i upowszechnianiu różnych form edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”  (9)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Gminie Żmigród pn.: ,,Wspieranie inicjatyw propagujących turystykę w Gminie Żmigród”   (10)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego”   (11)

 


 

 


 
 
ilość odwiedzin: 4343673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X