Struktura organizacyjna urzędu

W skład urzędu wchodzą referaty, biura, urząd stanu cywilnego oraz samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu akt posługują się symbolami określonymi w niniejszym regulaminie:

 

 • Referat Organizacyjno-Prawny – ORP

 

 • Referat Finansowy – FIN

 

 • Referat Architektury  i Gospodarki Nieruchomościami – AGN

 

 • Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – IRL

 

 • Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ROŚ

 

 • Referat Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych  – OPO

 

 • Urząd Stanu Cywilnego – USC

 

 • Obsługa techniczna OSP – OSP

 

 • Stanowisko ds. BHP, i OC – BHP, OC

 

 • Pion ochrony informacji niejawnych – OIN

 

 • Stanowisko ds. informatyki – INF