Zapytanie ofertowe - Zakup mobilnej sceny o wymiarach 6 x 8 m