Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenia element menu 2023-11-30 15:05:52 MODYFIKACJA
formularz zgĹ oszeniowy FEDS 7 5 aktywna integracja ĹťmigrĂłd(1).docx plik 2023-11-30 15:02:56 UTWORZENIE
ogĹ oszenie otwartego naboru na partnera projektu FEDS 7 5 aktywna integracja ĹťmigrĂłd(1).pdf plik 2023-11-30 15:02:55 UTWORZENIE
Program współpracy dokument HTML 2023-11-30 09:50:05 MODYFIKACJA
Program współpracy element menu 2023-11-30 09:50:05 MODYFIKACJA
Program współpracy dokument HTML 2023-11-30 09:49:09 MODYFIKACJA
Program współpracy element menu 2023-11-30 09:49:09 MODYFIKACJA
636.pdf plik 2023-11-30 09:48:51 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się do zebranych dowodów przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu n/c dn160, dn40 wraz z przepięciem istniejących instalacji gazu dla istniejących budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych położonych przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie". element menu 2023-11-28 15:31:29 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się do zebranych dowodów przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu n/c dn160, dn40 wraz z przepięciem istniejących instalacji gazu dla istniejących budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych położonych przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie". plik 2023-11-28 15:29:32 UTWORZENIE
Konkursy dokument HTML 2023-11-28 12:26:37 MODYFIKACJA
Konkursy element menu 2023-11-28 12:26:37 MODYFIKACJA
Konkursy dokument HTML 2023-11-28 12:26:24 MODYFIKACJA
Konkursy element menu 2023-11-28 12:26:24 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 0050.210.2023 z dnia 28.11.2023 r..pdf plik 2023-11-28 12:23:54 UTWORZENIE