Radca Prawny

Radca Prawny
Do zakresu działania stanowiska należy:
1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych  Burmistrza i Rady,
2) obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz burmistrza i komórek organizacyjnych Urzędu i Rady,
3) prowadzenie zastępstwa procesowego w sprawach sądowych,
4) przygotowywanie projektów ugód w sprawach majątkowych,
5) uczestnictwo w negocjacjach związanych z realizacją zadań Gminy,
6) opiniowanie projektów umów i porozumień,
7) wydawanie opinii prawnych, informowanie Burmistrza oraz Kierowników Referatów o istotnych zmianach przepisów prawnych dotyczących działalności Gminy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 14:19:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzywda Andrzej
(2007-10-02 13:22:02)