Dokumenty do pobrania/ wzory formularzy

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - TUTAJ

 

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.

 

Prezentujemy najważniejsze pliki do pobrania dla organizacji chcących pozyskać dotację, zarówno w trybie otwartego konkursu ofert, jak w trybie art 19a , tzw małych grantów.
 

Wzory formularzy ofert i sprawozdań składanych w trybie otwartego konkursu ofert.(nowe)

Wzory formularzy i ofert składanych w trybie art 19a-tzw. Małych Grantów (nowe)obowiązujące od 1 marca 2019 r.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2015-11-23 15:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2020-12-29 08:13:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki