Tryb 19a - oferty na 2024 r.

Informacje ogólne:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

zachęcamy do składania ofert poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Poniżej prezentujemy wzory formularzy ofert i sprawozdania w trybie pozakonkursowym:

Wniosek w trybie 19 a - formularz oferty

Sprawozdanie w trybie uproszczonym 19a

Aktualności:

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.06.2024 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. „VIII Prezentacja Kapel Ludowych”

W dniu 3 czerwca 2024 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) pt. „VIII Prezentacja Kapel Ludowych”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: VIII Prezentacja Kapel Ludowych

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 12 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

16.05.2024 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. „Odłącz się”

W dniu 16 maja 2024 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Odłącz się”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Odłącz się

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 23 maja 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wytworzył:
Udostępnił:
Jagoda Kaczmarek
(2024-05-16 12:58:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-06-05 13:57:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki