Informacje/ aktualności/ ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Żmigród, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.45.2024 z dnia 27 marca 2024 r.
 2. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2024 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.46.2024 z dnia 27 marca 2024 r.
 3. Integracji społecznej na rok 2024 -  Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.47.2024 z dnia 27 marca 2024 r.
 4. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2024 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.48.2024 z dnia 27 marca 2024 r.
 5. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o koonkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.53.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 kwietnia 2024 r.

 

ARCHIWUM

Żmigród, dnia 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.28.2024 z dnia 21 lutego 2024r.
 2. Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024 – II nabór. - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.29.2024 z dnia 26 lutego 2024r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 marca 2024 r.

Żmigród, dnia 16 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 • Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2024 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.3.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.
 • Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.4.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.
 • Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.5.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2024 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.6.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2024 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.7.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 stycznia 2024 r.

Żmigród, dnia 3 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2023 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.49.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
 2. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2023 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.50.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
 3. Integracji społecznej na rok 2023 -  Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.51.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
 4. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2023 - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.52.2023 z dnia 21 marca 2023 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 11 kwietnia 2023 r.

 

Żmigród, dnia 29 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.47.2023 z dnia 16 marca 2023 r.
 2. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością  - zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.46.2023 z dnia 16 marca 2023 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

 

Żmigród, dnia 10 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023 - II nabór.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 lutego 2023 r.

Żmigród, dnia 2 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2023 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.217.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.218.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 3. Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.219.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2023 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.220.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2023 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.221.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 stycznia 2023 r.

Żmigród, dnia 2 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych - Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.70.2022 z dnia 19 maja 2022 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2022 r.

 

Żmigród, dnia 20 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.52.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.53.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 3. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.54.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 4. Integracji społecznej na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.55.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Żmigród, dnia 16 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 marca 2022 r.

 

 

Żmigród, dnia 14 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.189.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
 2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.190.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
 3. Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.191.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
 4. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.192.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.193.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21 grudnia 2021 r.

 

 

Żmigród, dnia 10 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.58.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.59.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
 3. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród  na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.60.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
 4. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.61.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
 5. Integracji społecznej na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.62.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 maja 2021 r.

 

Żmigród, dnia 4 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
 2. Udzielanie pomocy społecznej na dożywiania i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.21.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 3. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.22.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2021 – Ogłoszenie
  o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.20.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 11 lutego 2021 r.

 

 

Żmigród, dnia 14 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 stycznia 2021 r.

 

 

Żmigród, dnia 23 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 października 2020 r.

Archiwum

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 29 września 2020 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 23 września 2020 r. w sali narad UM o godz. 16.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

 

Żmigród, dnia 14 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji

Ogłoszenie oraz niezbędne formularze- TUTAJ

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 lipca 2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 

Burmistrz Gminy Żmigród

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w  następujących zakresach:

 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- II nabór

 

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 • każda organizacja  może wytypować maksymalnie jednego przedstawiciela
 • kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje
 • osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu
 • osoby zgłoszone przez organizacje powinny dysponować wolnym czasem 10-12 lutego 2020  roku, czyli w planowanym terminie rozpatrywania ofert konkursowych

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;

-  proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami;

-  rekomendowanie  zaopiniowanych ofert do wyboru  Burmistrza Gminy Żmigród

ISTOTNE INFORMACJE:

 • Reprezentanta organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 • W przypadku większej ilości kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, decyduje kryterium doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji zadań publicznych i ubiegania się o dotacje
 • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny
 • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
 • Na zgłoszenia kandydatów oczekuje się do dnia 5 lutego 2020 r.

Miejsce  i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłej komisji) wraz z załącznikiem/ami proszę składać w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w  Żmigrodzie,  w kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020-ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnopsrawnością - II nabór

Mile widziane są rekomendacje z zakresu współpracy z administracja publiczną lub  z zakresu aplikowania i rozliczania dotacji.

Uwagi końcowe:
-     zastrzega się   prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń;
-     zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu składu komisji konkursowej

Informacji udziela : Wioletta Owczarek, pok. nr 11, Urząd Miejski w Żmigrodzie, tel. 71 3853057, wew. 11
Załączniki:

formularz zgłoszeniowy: do pobrania tutaj

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w  następujących zakresach:

 

w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- określone Zarządzeniem nr 0050.265.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 • każda organizacja  może wytypować maksymalnie jednego przedstawiciela
 • kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje
 • osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu
 • osoby zgłoszone przez organizacje powinny dysponować wolnym czasem w okresie od 22.01. 2020 roku do 24.01.2010  roku, czyli w planowanym terminie rozpatrywania ofert konkursowych

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;

-  proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami;

-  rekomendowanie  zaopiniowanych ofert do wyboru  Burmistrza Gminy Żmigród

ISTOTNE INFORMACJE:

 • Reprezentanta organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 • W przypadku większej ilości kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, decyduje kryterium doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji zadań publicznych i ubiegania się o dotacje
 • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny
 • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
 • Na zgłoszenia kandydatów oczekuje się do dnia 16 stycznia 2020 roku

Miejsce  i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłej komisji) wraz z załącznikiem/ami proszę składać w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w  Żmigrodzie,  w kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020- asystent osoby niepełnopsrawnej

Mile widziane są rekomendacje z zakresu współpracy z administracja publiczną lub  z zakresu aplikowania i rozliczania dotacji.

Uwagi końcowe:
-     zastrzega się   prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń;
-     zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu składu komisji konkursowej

Informacji udziela : Wioletta Owczarek, pok. nr 11, Urząd Miejski w Żmigrodzie, tel. 71 3853057, wew. 11
Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy  oraz Oświadczenie kandydata                     ( tutaj)         

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w  następujących zakresach:

 

 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.237.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
 2. Kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020-określone w Zarządzeniu nr Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.236.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej na rok 2020- określone Zarządzeniem nr 0050.241.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
 4. Realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020- określone w Zarządzeniu nr Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.238.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
 5. Pomocy społecznej na rok 2020- określone w Zarządzeniu nr Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.240.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 • każda organizacja  może wytypować maksymalnie jednego przedstawiciela
 • kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje
 • osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu
 • osoby zgłoszone przez organizacje powinny dysponować wolnym czasem w okresie od 23 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020  roku, czyli w planowanym terminie rozpatrywania ofert konkursowych ( w przypadku konkursu na zadania z zakresu kultury i sztuki do dnia 20 stycznia 2019 r.)

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;

-  proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami;

-  rekomendowanie  zaopiniowanych ofert do wyboru  Burmistrza Gminy Żmigród

ISTOTNE INFORMACJE:

 • Reprezentanta organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 • W przypadku większej ilości kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, decyduje kryterium doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji zadań publicznych i ubiegania się o dotacje
 • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny
 • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
 • Na zgłoszenia kandydatów oczekuje się do dnia 16 grudnia  2019 roku

Miejsce  i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłej komisji) wraz z załącznikiem/ami proszę składać w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w  Żmigrodzie,  w kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020

Mile widziane są rekomendacje z zakresu współpracy z administracja publiczną lub  z zakresu aplikowania i rozliczania dotacji.

Uwagi końcowe:
-     zastrzega się   prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń;
-     zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu składu komisji konkursowej

Informacji udziela : Wioletta Owczarek, pok. nr 11, Urząd Miejski w Żmigrodzie, tel. 71 3853057, wew. 11
Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie kandydata w wersji edytowalnej - TUTAJ                                                                

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz na podstawie Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Burmistrz Gminy Żmigród

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ( przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0050.216.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 31 października 2019 roku

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 • każda organizacja  może wytypować maksymalnie jednego przedstawiciela
 • kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje
 • osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu
 • osoby zgłoszone przez organizacje powinny dysponować wolnym czasem w okresie od 22 listopada 2019 roku do 27 listopada 2019 roku, czyli w planowanym terminie rozpatrywania ofert konkursowych

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;

-  proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami;

-  rekomendowanie  zaopiniowanych ofert do wyboru  Burmistrza Gminy Żmigród

ISTOTNE INFORMACJE:

 • Reprezentanta organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 • W przypadku większej ilości kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, decyduje kryterium doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji zadań publicznych i ubiegania się o dotacje
 • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny
 • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
 • Na zgłoszenia kandydatów oczekuje się do dnia 18 listopada 2019 roku

Miejsce  i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłej komisji) wraz z załącznikiem/ami proszę składać w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w  Żmigrodzie,  w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na wkład własny 2019 r.

Mile widziane są rekomendacje z zakresu współpracy z administracja publiczną lub  z zakresu aplikowania i rozliczania dotacji.

Uwagi końcowe:
-     zastrzega się   prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń;
-     zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu składu komisji konkursowej

Informacji udziela : Wioletta Owczarek, pok. nr 11, Urząd Miejski w Żmigrodzie, tel. 71 3853057, wew. 11
Załączniki:tutaj

 

 

 

 

KONSULTACJE W SPRAWIE TWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻMIGRÓD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020

 

Dnia 14 października 2019 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu .

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji.

Protokół z konsultacji

Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 9 października 2019 r.

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych   oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2020 ‘’. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy  do dnia 14 października 2019 r.  Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 9 października 2019 r. w Sali narad UM o godz. 16.00.

Program współpracy na rok 2020- projekt ( tutaj)

Formularz do wypełnienia w przypadku zgłoszenia uwag  ( tutaj)

 

Zaktualizowany plan konsultacji ( tutaj)

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3, ust.2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2019, poz. 688- t.j.) do czynnego udziału w konsultacjach przy tworzeniu Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020.

Plan konsultacji ( tutaj)

Wniosek organizacji z propozycją zadań do realizowania w roku 2020 ( tutaj)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

OGŁOSZENIE wraz z załącznikami (tutaj)

 

 

 

Archiwum:

 

 

Informacja po konsultacjach nt. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji: ( tutaj)

Projekt uchwały po przeprowadzonych konsultacjach (tutaj)

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY na rok 2019

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych   oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2019 ‘’. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy  do dnia 11 października 2018 r.  Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 10 października 2018 r. w Sali narad UM o godz. 16.00.

 

 

Projekt Programu współpracy:( tutaj)

Formularz do wypełnienia ( tutaj)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie: przydatne informacje

Opracowanie: jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie (tutaj)

Opis faktury (tutaj)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja po konsultacjach nt. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (tutaj)

Zamieszczenie Programu Współpracy na rok 2018 ( tutaj)

 

Uwaga! Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 8 listopada 2018 roku. W dniu 8 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się w Sali narad Urzędu Miejskiego spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny” -,,informacje”, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Czy organizacje i koła gospodyń wiejskich mogą sprzedawać na festynach?
 •  Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną przez Administracje Podatkową, dzięki współpracy z Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych (tutaj)

   
 • Harmonogram konkursów na miesiąc sierpień 2017 r przesłany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ( tutaj)

 

 • " Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego?"- zapraszamy do lektury artykułu ( tutaj)

 

 • Wnioski do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, w szczególności z zapisem § 14, ust.2 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać propozycję zadań na kolejny rok, do dnia 15 września 2017 r.  Propozycje Państwa zadań będą pomocne
w tworzeniu Programu Współpracy oraz tworzeniu budżetu na rok 2018.

Wnioski prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, lub mailowo: pozytek@zmigrod.com.pl

formularz wniosku (tutaj)

 

 

Archiwum

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór na członka komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.?

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 24 października  2016 roku. W dniu 24 października 2016 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w Zespole Placówek Kultury (sala multimedialna) ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.? został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny? -,,informacje??, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

-Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

- Protokół z konsultacji na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

ARCHIWUM

 


 

 

 


 


 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

Wytworzył:
(2020-01-21)
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2008-06-23 07:57:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-04-05 10:16:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki