Informacje

Informacje dla kandydatów na ławników

Rada Miejska w Żmigrodzie – na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) – przeprowadzi wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję 2024-2027.
Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu w piśmie z dnia 17 listopada 2023 r. – na podstawie art. 161 ww. ustawy – wystąpił do Rady Miejskiej w Żmigrodzie o dokonanie wyboru uzupełniającego ławników w następującej ilości;
• do Sądu Rejonowego w Trzebnicy - 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.


Dokumenty do pobrania:

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Nalota
(2023-12-28 14:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-12-28 14:56:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki