Projekt aktów planowania przestrzennego, przekazane do uzgodnień i opiniowania, podawane konsultacjom społecznym, przedstawiane radzie gminy

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki