Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert odbywa się poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

WYNIKI KONKURSÓW

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

  1. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.58.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.59.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  3. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród  na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.60.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  4. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.61.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  5. Integracji społecznej na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.62.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 maja 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 maja 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 maja 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 maja 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 maja 2021 r.

---

WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

  1. Udzielanie pomocy społecznej na dożywiania i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.21.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
  2. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.22.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2021 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.20.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wyniki konkursu

 

WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Wyniki konkursu

 

WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Wyniki konkursu

 

Składanie ofert odbywa się poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 29 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 19 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 29 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2021. 

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 19 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 29 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 19 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 27 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 17 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 11 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 1 lutego 2021 r. o godz. 15.30

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2021-01-11 15:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2021-05-26 11:43:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki