Konkurs ofert na 2022r.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert odbywa się poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Wyniki konkursu

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 19 maja 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 9 czerwca 2022 r.

 

WYNIKI KONKURSÓW

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

  1. wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.52.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.53.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
  3. upowszechniania turystyki na terenie Gminy Żmigród na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.54.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
  4. integracji społecznej na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.55.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.;

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 kwietnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 kwietnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 kwietnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 kwietnia 2022 r.

 

WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 marca 2022 r.

 

WYNIKI KONKURSÓW

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.189.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;
  2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.190.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;
  3. udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.191.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;
  4. kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.192.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2022 – Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.193.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2021-12-06 12:13:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2022-06-23 09:53:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki