Petycja nr 1

PETYCJA NR 1

zarejestrowano: 26.04.2016 r.
dotyczy: podjęcia działań likwidacji dzikich wysypisk śmieci

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf)
data złożenia: 26.04.2016 r.
 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: ZAŁATWIONO

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do: 26.07.2016 r.

Sposób załatwienia petycji - pismo z dnia 19 maja 2016r. (pdf)

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-05-10 11:06:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2017-02-13 14:18:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki