XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 10.06.2016 r.

Uchwała Nr 0007.XVIII.138.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała Nr 0007.XVIII.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr 0007.XVIII.140.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żmigród w roku 2016

Uchwała Nr 0007.XVIII.141.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr 0007.XVIII.142.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla działki oznaczonej numerem 14 AM-46 obręb Żmigród

Uchwała Nr 0007.XVIII.143.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Żmigródku

Uchwała Nr 0007.XVIII.144.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie i nadania jej Statutu

Uchwała Nr 0007.XVIII.145.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 i lata następne

Uchwała Nr 0007.XVIII.146.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 0007.XVIII.147.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 0007.XVIII.148.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród

Uchwała Nr 0007.XVIII.149.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli udziału jako partner z Powiatem Trzebnickim przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Korzeńsko - Laskowa"

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-06-16 14:38:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2016-06-16 15:28:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki