XIX Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.07.2016 r.

UCHWAŁA NR 0007.XIX.150.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żmigród na lata 2016-2020 cz. I

UCHWAŁA NR 0007.XIX.150.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żmigród na lata 2016-2020 cz. II

UCHWAŁA NR 0007.XIX.151.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR 0007.XIX.152.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 0007.XIX.153.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR 0007.XIX.154.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XIX.155.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XIX.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-08-08 09:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2016-08-08 10:12:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki