XXV Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie I 21.03.2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXV.202.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żmigród na lata 2017-2019

UCHWAŁA NR 0007.XXV.203.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXV.204.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR 0007.XXV.205.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród" dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXV.206.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA NR 0007.XXV.207.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR 0007.XXV.208.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żmigród w roku 2017

UCHWAŁA NR 0007.XXV.209.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR 0007.XXV.210.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żmigród publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR 0007.XXV.211.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria

UCHWAŁA NR 0007.XXV.212.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXV.213.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-03-30 13:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-04-12 10:10:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki