XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 05.04.2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.215.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 366 i 53/6 AM-1 obręb Garbce

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.216.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.217.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.218.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.220.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.221.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.222.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.223.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.224.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żmigród opracowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.225.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Żmigród opracowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.226.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.228.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-04-12 10:17:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-04-12 10:40:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki