XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.11.2017r.

Uchwała nr 0007.XXXI.260.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XXXI.261.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r.  zmieniająca Uchwałę nr 0007.XVII.125.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXI.262.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXI.263.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Barkowie

Uchwała nr 0007.XXXI.264.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

Uchwała nr 0007.XXXI.265.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks.Jana Twardowskiego w Powidzku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

Uchwała nr 0007.XXXI.266.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziądzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Radziądzu

Uchwała nr 0007.XXXI.267.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XXXI.268.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żmigród dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała nr 0007.XXXI.270.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XVII.130.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Żmigrodzka Rodzina na 5+"

Uchwała nr 0007.XXXI.271.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Trzebnickiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXI.272.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XXXI.273.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 0007.XXXI.274.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Radziądzu

Uchwała nr 0007.XXXI.276.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 0007.XXXI.277.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXI.278.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXI.279.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Uchwała nr 0007.XXXI.280.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-12-05 10:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-01-03 13:41:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki