XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 21.12.2017r.

Uchwała nr 0007.XXXII.281.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXII.283.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032"

Uchwała nr 0007.XXXII.284.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Wołów

Uchwała nr 0007.XXXII.285.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXII.286.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Uchwała nr 0007.XXXII.287.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych

Uchwała nr 0007.XXXII.288.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych

Uchwała nr 0007.XXXII.289.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wzniesienia Pomnika Pamięci

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-12-27 15:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-12-27 15:44:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki