Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pr zm. SUIKZP dla dz. 160/2 obr. Łapczyce

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki