XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 08.02.2018 r.

Uchwała nr 0007.XXXIII.290.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Dwujęzycznych

Uchwała nr 0007.XXXIII.291.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innym form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIII.292.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat w Gminie Żmigród  za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Uchwała nr 0007.XXXIII.293.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwagi Pana Daniela Jaroscha, Plantag sp. z o.o., ul. Parkowa 4a, Żmigród, złożonej w dniu 23.03.2015 r. do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród wyłożonego do publicznego wglądu

Uchwała nr 0007.XXXIII.294.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród wyłożonego do publicznego wglądu

Uchwała nr 0007.XXXIII.295.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północo-wschodniej części miasta Żmigród z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XXXIII.296.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIII.297.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała nr 0007.XXXIII.298.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXIII.299.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXIII.300.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXIII.301.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXIII.302.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXIII.303.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Żmigród do kategorii dróg gminnych

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-02-19 14:06:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-02-19 15:35:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki