XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.03.2018 r.

Uchwała nr 0007.XXXV.308.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żmigród na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr 0007.XXXV.309.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żmigród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 0007.XXXV.310.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXV.311.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Utworzenie żłobka w gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3"

Uchwała nr 0007.XXXV.312.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żmigród w roku 2018 r.

Uchwała nr 0007.XXXV.313.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXV.314.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXV.315.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-04-05 09:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-04-05 10:01:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki