WR.ZUZ.2.421.226.2018.MM

 

 

INFORMACJA

 

 

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2018 r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Auto - serwis Stacja Kontroli Pojazdów Bogusław Czajkowski w sprawie lokalizacji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Baryczy budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz zapleczem socjalno - bytowym przy ul. Poznańskiej 166 w Żmigrodzie gm. Żmigród, pow. trzebnicki.

 

 

 

 

Wnioskodawca: Auto – serwis Stacja Kontroli Pojazdów Bogusław Czajkowski

Wytworzył:
Udostępnił:
Rabij Joanna
(2018-12-11 13:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rabij Joanna
(2018-12-11 13:45:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki