☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 20.12.2019 r.

Uchwała nr 0007.XIII.167.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XIII.168.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 i lata następne

Uchwała nr 0007.XIII.169.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XIII.170.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne

Uchwała nr 0007.XIII.171.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Uchwała nr 0007.XIII.172.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 0007.XIII.173.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żmigród na lata 2015-2032"

Uchwała nr 0007.XIII.174.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XIII.175.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych oraz wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 0007.XIII.176.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żmigród do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 0007.XIII.177.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr 0007.XIII.178.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród przyjętego uchwałą nr 0007.XXII.188.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XIII.179.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród przyjętego uchwałą nr 0007.XXII.188.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 0007.XIII.180.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego

Uchwała nr 0007.XIII.181.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2019-12-30 13:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-12-30 13:36:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758