XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.04.2022 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.455.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.456.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.457.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ALEI W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.458.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2022-2032

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.459.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.460.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PODTRZYMANIA STANOWISKA WYRAŻONEGO W UCHWALE NR 007.III.23.20218 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ROZPATRZENI SKARGI NA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.461.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA PETYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA "KOMINKI I PIECE" DO ROZPATRZENIA WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.462.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA PETYCJI CECHU ZDUNÓW POLSKICH DO ROZPATRZENIA WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.463.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI RODZICÓW NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.464.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.465.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM NA TERENIE DAWNEGO POM-U, POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/27 AM-18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.466.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM NA TERENIE DAWNEGO POM-U, POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/28 AM-18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.467.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM NA TERENIE DAWNEGO POM-U, POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/30 AM-18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.468.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM NA TERENIE DAWNEGO POM-U, POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/31 AM-18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2022-05-06 09:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2022-05-11 15:57:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki