projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla terenu w obrębach Karnice i Bychowo wyłożony do publicznego wglądu

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2023-03-07 12:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2023-03-07 12:59:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki