Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje  Joanna Monastyrska
Tel: 71 385 30 57

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów i aktualizacja dokumentów określających organizację   i zasady funkcjonowania Urzędu,
  2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych  z doskonaleniem kadr,
  3. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  4. prowadzenie spraw ochrony danych osobowych,
  5. nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z umieszczeniem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prowadzenie spraw o dostępie do informacji publicznej,
  6. nadzorowanie nad przygotowaniem projektów uchwał i zarządzeń organów Gminy,
  7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami,
  8. nadzorowanie prac Referatu Organizacyjno-Prawnego, stanowisko ds. informatyki
  9. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
  10. koordynacja działań związanych z projektami realizowanymi przez gminę lub    jednostki organizacyjne gminy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-12-04 09:16:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki