Żmigród, dnia 20 sierpnia 2012 r.

AGN.6722.2.2012

BIP

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz  

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Burmistrz Gminy Żmigród zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żmigrodzie uchwał:


 

  • nr 0007.XVII.120.2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radziądz,

  • nr 0007.XXII.160.2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVII.120.2012 z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radziądz

     


 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, w terminie do dnia 12 września 2012 roku.


 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 


 

Burmistrz Gminy Żmigród

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2012-08-20 13:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2012-08-20 13:51:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki