Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu przemysłowego "Korzeńsko I" przekazany do uzgadniania i opiniowania element menu 2024-06-19 07:55:16 MODYFIKACJA
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu przemysłowego "Korzeńsko I" przekazany do uzgadniania i opiniowania element menu 2024-06-19 07:54:17 MODYFIKACJA
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu przemysłowego "Korzeńsko I" przekazany do uzgadniania i opiniowania element menu 2024-06-19 07:54:01 MODYFIKACJA
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu przemysłowego "Korzeńsko I" przekazany do uzgadniania i opiniowania element menu 2024-06-19 07:53:31 UTWORZENIE
Projekt aktów planowania przestrzennego, przekazane do uzgodnień i opiniowania, podawane konsultacjom społecznym, przedstawiane radzie gminy element menu 2024-06-19 07:48:54 MODYFIKACJA
Projekt aktów planowania przestrzennego, przekazane do uzgodnień i opiniowania, podawane konsultacjom społecznym, przedstawiane radzie gminy element menu 2024-06-19 07:45:55 UTWORZENIE
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone - czekające na publikację element menu 2024-06-19 07:43:23 MODYFIKACJA
Petycje dokument HTML 2024-06-18 12:07:32 MODYFIKACJA
Petycje element menu 2024-06-18 12:07:32 MODYFIKACJA
Petycje dokument HTML 2024-06-18 12:06:31 MODYFIKACJA
Petycje element menu 2024-06-18 12:06:31 MODYFIKACJA
Petycje dokument HTML 2024-06-18 11:33:50 MODYFIKACJA
Petycje element menu 2024-06-18 11:33:50 MODYFIKACJA
Obwieszczenie zawaiadamiające, że na wniosek Firmy HE4 Rawicz 1 sp. z o. o., z siedzibą ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, adrs do korespondencji ul. Legnicka 25, 53-671 Wrocław, poprzez Pełnomocnika - Pana Tomasza Marceluka, została wydana w dniu 17 czerwca 2024 r. decyzja nr 5/CP/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa linii kablowej SN w ramach zadania budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN oraz linii kablowej SN dla zasilania obiektu magazynowo - logistycznego w m. Korzeńsko" na działkach nr 1 AM 7 obręb Żmigród, 398/5, 142/3, 142/2, 143/4, 144/4, 145/6, 146/4, 147/11, 147/9, 149/11, 149/9, 152/4, 507 obręb Żmigródek, 282, 418 obręb Borek, 508, 383, 505, 333, 241/9, 504, 327/11, 328/3, 328/4, 308/11, 308/9, 307/4, 301/8, 301/6, 302/1, 302/2, 293/5, 274/4, 246/7, 246/8 obręb Korzeńsko element menu 2024-06-17 15:25:08 UTWORZENIE
Oświadczenia majątkowe Członków Rady Miejskiej dokument HTML 2024-06-17 12:45:35 MODYFIKACJA