"Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród"

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 21.10.2014r. !!!

 

 

 

 

  • Przedmiary     (Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej i Umowie. Przedmiary uwzględniają budowę wszystkich słupów oświetleniowych a zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy zamontować tylko część słupów.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pilarski Paweł
(2014-09-30 09:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pilarski Paweł
(2014-11-04 14:49:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki