XXI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 09.11.2016 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXI.170.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, ja również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR 0007.XXI.171.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 0007.XXI.172.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR 0007.XXI.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXI.174.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXI.175.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Łapczyce

UCHWAŁA NR 0007.XXI.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie Statutu Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXI.179.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR 0007.XXI.180.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 listopada 2016 r.  zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-11-18 14:30:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2016-11-18 14:39:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki