XXII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 22.12.2016 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXII.182.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXII.183.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032"

UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XXII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 0007.XXII.187.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XXII.188.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXII.190.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-12-29 11:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2016-12-29 11:59:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki