XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 07.06.2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XXV.211.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby przyznawanych punktów za poszczególne kryteria

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Osiek Mały

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Kliszkowic Małych

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XVIII.137.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Powidzko

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.238.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 14 AM-46 obręb Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.St.Batorego i ul.Sportowej w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.240.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żmigród przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.243.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żmigród realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Żmigrodzie

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.245.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.246.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.248.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-06-13 12:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-06-13 13:03:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki