☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

III Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 19.12.2018 r.

Uchwała nr 0007.III.10.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi kasacyjnej

Uchwała nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 307/58 obręb Niezgoda

Uchwała nr 0007.III.13.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr 0007.III.14.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr 0007.III.15.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żmigród w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr 0007.III.16.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2024

Uchwała nr 0007.III.17.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032

Uchwała nr 0007.III.18.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne

Uchwała nr 0007.III.19.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2019 rok

Uchwała nr 0007.III.20.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.III.21.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.III.22.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.III.24.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Żmigrodzie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.III.25.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.III.26.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.I.3.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-12-28 08:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-01-09 15:14:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758