☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 31.03.2022 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.440.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.441.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.442.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA ROK 2022

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.443.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYTSĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.444.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2022 R.

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.445.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ŻMIGRODZIE DO ZAŁATWIANIA INDYWIDULANYCH SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.446.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.447.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.448.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY W BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.449.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.450.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI OSIEK MAŁY, OSIEK DUŻY, BUKOŁOWO, KSIĄŻĘCA WIEŚ I JAMNIK

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.451.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KANCLERZOWICE

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.452.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.453.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.454.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE RAWICZ

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2022-04-13 14:43:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2022-04-13 15:15:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758