☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamiana mieszkań znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Żmigród

Referat odpowiedzialny - Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 71 385 30 57, wewn. 31

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród:

 • pok. 8 (Punkt Informacyjny - parter) - składanie wniosków/dokumentów dotyczących wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego/komunalnego;
 • pok. 23 (II piętro) - informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie przydziału mieszkań.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek - od 7:30 do 15:30

środa - od 7:30 do 16:30

piątek - od 7:30 do 14:30 

Kto może wystąpić o zawarcie umowy najmu:

 • osoby posiadające tytuł prawny do lokali komunalnych, które chcą między sobą zamienić lokale (tzw. "zamiana między najemcami) 
 • zamiana może nastąpić "z urzędu"

Dodatkowe czynności:

 • przy zamianie między najemcami należy przedstawić do wglądu: umowę najmu i dowód osobisty;
 • potwierdzenie wniosku u właściwego zarządcy mieszkania;
 • uczestniczenie w postępowaniu.

Opłaty: 

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpowiedź na wniosek – do 30 dni;
 • w przypadku zamiany między najemcami - po rozpatrzeniu wniosków i wyrażeniu zgody na zamianę sprawę przekazuje się dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie celem zawarcia stosownych umów najmu;
 • w przypadku zamiany z urzędu - z chwilą dysponowania wolnym, odpowiednim lokalem przeznaczonym na zamianę.

Tryb odwoławczy:

Pozew w postępowaniu cywilnym.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty: 

 1. W celu ubiegania się o zamianę z innym najemcą, wnioskodawcy wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:
 • kserokopia umowy najmu (oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie zarządcy o niezaleganiu z opłatami z tytułu użytkowania lokalu.

      2. W celu ubiegania się o zamianę lokalu "z urzędu" wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • zaświadczenia i orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia najemcy lub członków gospodarstwa domowego - dotyczy zmiany ze względu na stan zdrowia;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy i pełnoletnich członków jego rodziny. 

 

ZAŁĄCZNIKI (zamiana między najemcami):

ZAŁĄCZNIKI (zamiana "z urzędu"):

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2022-08-22 12:10:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2022-08-23 12:03:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758