XLIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 09.11.2018 r.

Uchwała nr 0007.XLIII.384.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żmigród na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym systemem ogrzewania położonych na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLIII.385.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Kliszkowic Małych z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XLIII.386.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Kliszkowic Małych

Uchwała nr 0007.XLIII.387.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Trzebnickiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLIII.388.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLIII.389.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 0007.XLIII.390.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XLIII.391.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XLIII.392.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 0007.XLIII.393.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żmigród"

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-11-16 13:55:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-11-16 14:05:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki