☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 29.11.2019 r.

Uchwała nr 0007.XII.151.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żmigród na lata 2020-2022

Uchwała nr 0007.XII.152.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 0007.XII.153.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żmigród na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z indywidualnych systemem ogrzewania położonych na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XII.154.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XII.155.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 0007.XII.156.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne 

Uchwała nr 0007.XII.157.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Uchwała nr 0007.XII.158.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystywania

Uchwała nr 0007.XII.159.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Uchwała nr 0007.XII.160.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród dla części obrębu geodezyjnego Dębno (część II)

Uchwała nr 0007.XII.161.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 73/6, 75/5, 76/5 i 77/9 w obrębie Dębno w gminie Żmigród nie narusza ustaleń studium

Uchwała nr 0007.XII.162.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 73/6, 75/5, 76/5 i 77/9 w obrębie Dębno w gminie Żmigród

Uchwała nr 0007.XII.163.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla terenu położonego w Żmigrodzie przy drodze powiatowej nr 1274D (Żmigród-Węglewo)

Uchwała nr 0007.XII.164.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żmigrodzie przy drodze powiatowej nr 1274D (Żmigród-Węglewo)

Uchwała nr 0007.XII.165.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 78/1 obręb Żmigródek

Uchwała nr 0007.XII.166.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2019-12-12 10:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-12-12 12:26:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758