☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 25.06.2020 r.

Uchwała nr 0007.XVII.226.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.227.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała nr 0007.XVII.228.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała nr 0007.XVII.229.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2019.

Uchwała nr 0007.XVII.230.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.

Uchwała nr 0007.XVII.231.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.IX.121.2019 Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród, a także określenie granic obwodów tych szkół.

Uchwała nr 0007.XVII.232.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żmigród na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr 0007.XVII.233.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 i lata następne.

Uchwała nr 0007.XVII.234.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żmigród na 2020 rok.

Uchwała nr 0007.XVII.235.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Żmigród dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Żmigród".

Uchwała nr 0007.XVII.236.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr 0007.XVII.237.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.238.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr 0007.XVII.239.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród".

Uchwała nr 0007.XVII.240.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.241.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.242.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.243.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród.

Uchwała nr 0007.XVII.244.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród.

Wytworzył:
Udostępnił:
Denes Katarzyna
(2020-06-30 14:08:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Denes Katarzyna
(2020-06-30 14:40:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758