☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 22.12.2022 r.

UCHWAŁA NR 0007.536.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA 2023-2025

UCHWAŁA NR 0007.537.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK

UCHWAŁA NR 0007.538.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

UCHWAŁA NR 0007.539.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA Z OPŁAT, JAK RÓWNIEŻ TRYBU ICH POBIERANIA

UCHWAŁA NR 0007.540.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 0007.XII.95.2011 Z DNIA 3 LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŻMIGRÓD POD NAZWĄ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.541.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W NAJEM PRZEZ PZZLA W ŻMIGRODZIE NA CZAS NIEOZNACZONY POMIESZCZENIA OZNACZONEGO JAKO GABINET NR 1 W BUDYNKU PZZLA PRZY UL. LIPOWEJ 4 W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.542.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W NAJEM PRZEZ PZZLA W ŻMIGRODZIE NA CZAS NIEOZNACZONY POMIESZCZENIA OZNACZONEGO JAKO GABINET NR 6 W BUDYNKU PZZLA PRZY UL. LIPOWEJ 4 W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.543.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W NAJEM PRZEZ PZZLA W ŻMIGRODZIE NA CZAS NIEOZNACZONY POMIESZCZENIA OZNACZONEGO JAKO GABINET NR 1 W BUDYNKU PZZLA PRZY UL. LIPOWEJ 4 W ŻMIGRODZIE BEZ PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

UCHWAŁA NR 0007.544.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W NAJEM PRZEZ PZZLA W ŻMIGRODZIE NA CZAS NIEOZNACZONY POMIESZCZENIA OZNACZONEGO JAKO GABINET NR 6 W BUDYNKU PZZLA PRZY UL. LIPOWEJ 4 W ŻMIGRODZIE BEZ PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

UCHWAŁA NR 0007.545.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

UCHWAŁA NR 0007.546.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 0007.547.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO USTALENIA ZWROTU RODZICOM KOSZTU PRZEWOZU DZIECI, MŁODZIEŻY I UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 UST. 6 I ART. 39 UST. 4 I UST 4A USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE

UCHWAŁA NR 0007.548.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 20222 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2022-2032 - GPR - ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 0007.549.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY DRODZE S-5 - WĘZEŁ ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.550.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU RADZIĄDZ

UCHWAŁA NR 0007.551.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXIX/328/06 Z DNIA 30 CZERWCA 2006 R. W SPRAWIE UCHWALENIA "PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO GMINY ŻMIGRÓD"

UCHWAŁA NR 0007.552.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 0007.IX.123.2019 Z DNIA 13 SIERPNIA 2019 R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD I TRYBU UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.553.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA DOFIANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH ORAZ LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH Z INDYWIDUALNYM SYSTEMEM OHRZEWANIA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.554.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2023-2036

UCHWAŁA NR 0007.555.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2023 ROK

UCHWAŁA NR 0007.556.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PODTRZYMANIA STANOWISKA WYRAŻONEGO W UCHWALE NR 0007.III.23.2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.557.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI Z DNIA 12.10.2022 R. DOTYCZĄCEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MOTOROWEGO TORU WYŚCIGOWEGO

UCHWAŁA NR 0007.558.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2022-12-28 15:47:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2022-12-29 13:47:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758