XX Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 27.09.2016 r.

UCHWAŁA NR 0007.XX.157.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami

UCHWAŁA NR 0007.XX.158.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XX.159.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XX.160.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XX.161.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1 obręb Węglewo z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XX.162.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r .w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XX.163.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Żmigród z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

UCHWAŁA NR 0007.XX.164.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1, obręb Węglewo

UCHWAŁA NR 0007.XX.165.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz

UCHWAŁA NR 0007.XX.166.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XX.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji czterech rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XX.168.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żmigrodzie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

UCHWAŁA NR 0007.XX.169.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Trzebnickiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Żmigród

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-10-07 14:47:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzybkowska Edyta
(2016-10-07 14:54:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki